top of page

Johan och vännerna

För åtta år sedan, år 2015, flydde Abbas och Ali från Afghanistan till Sverige i hopp om en bättre framtid. Samtidigt hade Johan precis avslutat sin karriär som ingenjör och sökte en mer meningsfull sysselsättning i sitt liv. Hans resa skulle snart föra honom till ett HVB-hem för ensamkommande ungdomar och det visade sig vara en perfekt match. Här kunde Johan vara en förebild för de unga och hjälpa dem att integreras i det svenska samhället. Under sin tid på HVB-hemmet insåg han hur viktigt det var med grundläggande faktorer som mat, träning och sömn för människors välmående. Dessa insikter skulle senare ligga till grund för hans framtida företag.

 

Det var på detta HVB-hem som ödet skulle föra Abbas, Ali och Johan samman för första gången. Under den här perioden utnämndes Åre till den bästa orten för integration. Ungdomarnas ansökningsprocess för uppehållstillstånd drog dock ut på tiden och var en långdragen och kämpig resa. Många av dem som kom från Afghanistan 2015 mötte avslag på sina ansökningar om uppehållstillstånd och de flesta hamnade i en osäker situation. Dessutom började så kallade "åldersbestämningar" utföras vilket ledde till att många fick sin ålder uppskriven som i sig komplicerade situationen ytterligare.

 

Under denna tuffa tid hade ungdomarna som kom 2015 lyckats göra ett stort intryck på invånarna i Åre. En grupp av engagerade människor, inklusive Johan och hans flickvän Fanny, bildade en stödgrupp för att hjälpa ungdomarna. Gruppen hoppades på att en ny lag, den så kallade gymnasielagen, skulle träda i kraft. Denna lag skulle ställa krav på ungdomarna att slutföra sin skolgång och inom sex månader efter avklarade studier skaffa ett fast jobb för att få uppehållstillstånd. Migrationsverket hade tidigare försökt att förflytta ungdomarna till avlägsna platser utan möjlighet att studera, men gruppen kämpade hårt för att hitta lämpliga boenden i Åre för ungdomarna.

 

Johan och Fanny tog saken i egna händer och hyrde ett hus där fyra av ungdomarna kunde bo, inklusive Abbas och Ali. Det var en tuff tid fylld med prövningar, och det fanns ögonblick då det verkade som om deras drömmar kunde gå förlorade. Till exempel var Abbas bara timmar från att bli deporterad men tack vare en överklagan kunde de rädda honom. Under den här tiden växte starka vänskapsband mellan dem.

 

Tyvärr upptäckte de senare att huset hade mögelskador, och de tvingades flytta ut. Johan och Fanny gav dock inte upp och hittade en ny lägenhet där de kunde bo tillsammans med Abbas och Ali. De fyra bodde tillsammans under en längre tid och stöttade varandra i sina strävanden.

 

Till slut trädde gymnasielagen i kraft vilket markerar en vändpunkt i deras liv. Det var också vid den här tiden som Johan började fundera på att starta ett företag för att säkra fasta jobb för de unga efter avklarade studier. Ett år senare upptäckte Johan en möjlighet inom snabbmatsindustrin som matchade hans värderingar och mål. Han insåg att han redan hade en lojal arbetskraft i form av sina vänner. Detta ledde till skapandet av Johan n' Friends, ett företag som inte bara erbjöd arbete åt ungdomarna utan också gav dem möjlighet att skapa en bättre framtid för sig själva och sina familjer.

 

Denna berättelse om Johan och hans vänner är en sann inspirationskälla som visar hur vänskap, engagemang och vilja att göra skillnad kan förändra människors liv och skapa en positiv inverkan på samhället.

bottom of page